“LINIJA BELIH VRATA“ sa trodelnom kutijom (štokom) zasnovana je na kolekciji sobnih vrata farbanih poliuretanom u beloj boji i tu pripadaju sledeći modeli LB1, LB2, LB3, LB4, LB5, LB6 i LB7.

Trodelna kutija (štok) je ravna, debljine 40mm, sa ravnim pervajz lajsnama debljine 19mm i širine 70mm. Vratno krilo je ravno rezano, debljine 40mm, prilagođenog za prolazne brodske ili skrivene šarke. Sobna vrata ove linije dele se u dve podgrupe u zavisnosti od konstrukcije vratnog krila:

  • prvu grupu čine modeli ravnog vratnog krila. Kod ovih modela sobnih vrata vratno krilo može biti ispunjeno saćem ili perforiranom ivericom. U ovoj grupi vratna krila mogu biti sa četiri horizontalne kanalure, sa četiri horizontalne i jednom bočnom vertikalnom kanalurom ili ravna-bez kanalura.
  • drugu grupu čine modeli ekskluziv vratnog krila. Konstrukcija vratnog krila je ono što ove modele čini karakterističnim, ne samo kod sobnih vrata ‚‚Braća Marić” već i na našem tržištu. Vratno krilo se celom svojom dužinom radi od sendviča punog drveta i mdf-a. Na taj način se dobija ojačano, puno krilo izuzetno velike čvrstine.

Celokupan okov „LINIJE BELIH VRATA“ je visokog kvaliteta italijanskog proizvođača AGB. Vrata se izrađuju kako u standardnim dimenzijama 69/79/89*201cm tako i u vanstandardnim dimenzijama po merama uzetim na samom objektu. Sva vrata “LINIJE BELIH VRATA“ su suvomontažna, što podrazumeva montažu posle završenih parketarskih i molerskih radova.

Modeli Linija belih vrata - Trodelna kutija