“LINIJA BELIH VRATA“ sa trodelnom kutijom (štokom) zasnovana je na kolekciji sobnih vrata farbanih poliuretanom u beloj boji i tu pripadaju sledeći modeli LB1 i LB2.

Trodelna kutija (štok) je ravna, debljine 40mm, sa ravnim pervajz lajsnama debljine 19mm i širine 70mm. Vratno krilo je ravno rezano, debljine 40mm, prilagođenog za prolazne brodske ili skrivene šarke.

 Sobna vrata ove linije čine modeli ravnog vratnog krila. Kod ovih modela sobnih vrata vratno krilo može biti ispunjeno saćem ili perforiranom ivericom.

 U ovoj kolekciji vratna krila mogu biti sa četiri horizontalne kanalure ili ravna-bez kanalura.

Celokupan okov „LINIJE BELIH VRATA“ je visokog kvaliteta italijanskog proizvođača AGB. Vrata se izrađuju kako u standardnim dimenzijama 69/79/89*201cm tako i u vanstandardnim dimenzijama po merama uzetim na samom objektu. Sva vrata “LINIJE BELIH VRATA“ su suvomontažna, što podrazumeva montažu posle završenih parketarskih i molerskih radova.

Modeli Linija belih vrata - Trodelna kutija