Sobna vrata “LINIJA BELIH VRATA” sa jednodelnom kutijom (štokom) zasnovana je na kolekciji sobnih vrata farbanih poliuretanom u beloj boji kojoj pripadaju sledeći modeli LB8, LB9, LB10, LB11, LB12 i LB13.

OVA LINIJA JE NAMENJENA SAMO ZA VEĆE PROJEKTE.

Jednodelna kutija može biti zaobljena sa zaobljenim pervajz lajsnama debljine 19mm i širine 70 mm ili ravna sa ravnim pervajz lajsnama i debljine 16mm i širine 70 mm. Jednodelna kutija (štok) je debljine 40mm. Vratno krilo je ravno rezano, debljine 40mm, prilagođenog za prolazne brodske ili skrivene šarke.

Celokupan okov „LINIJE BELIH VRATA“ je visokog kvaliteta italijanskog proizvođača AGB. Vrata se izrađuju kako u standardnim dimenzijama 69/79/89*201cm tako i u vanstandardnim dimenzijama po merama uzetim na samom objektu. Sva vrata “LINIJE BELIH VRATA“ su suvomontažna, što podrazumeva montažu posle završenih parketarskih i molerskih radova.

Modeli Linija belih vrata - Jednodelna kutija - SAMO ZA VEĆE PROJEKTE